Trauma en Traumawerk

When you are down and out how do you get up and go forward

Werking en Ervaring

Wij helpen en begeleiden het verwerkingsproces.

Waarom willen wij helpen? Omdat mensen met dit soort verhaal een toekomst verdienen.

Als je je tijdens je jeugd of later in een intieme relatie onveilig hebt gevoeld kan dit in je verdere leven klachten opleveren. In sommige gevallen resulteert dit in een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS). Complexe PTSS is de samenvattende benoeming van de emotionele, relationele en gedragsproblemen als gevolg van langdurige mishandeling of seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie.

Het gaat om meer dan ingrijpende gebeurtenissen als verkrachting of roofoverval. Het gaat ook om meer dan de klachten die mensen kunnen ontwikkelen na zinloos geweld, in vechtsituaties of na natuurrampen en die meestal beschreven worden als de enkelvoudige PTSS.

Het gaat om de gevolgen van intiem geweld. Je krijgt last van nachtmerries, herbelevingen, de neiging herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen te vermijden, verminderde interesse in belangrijke activiteiten, je voelt je vervreemd van anderen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, overdreven schrikreacties, overdreven waakzaamheid. Verdere klachten zijn je afwezig voelen, wisselende stemmingen hebben, impulsief handelen, jezelf beschadigen door je te verwonden, te overeten, te hongeren, alcohol of drugs te gebruiken, (onverklaarbare) lichamelijke klachten, laag zelfbeeld en problemen in de omgang met anderen. Meestal bestaan deze klachten al jaren.
Bij Multimed bieden wij een stabilisatiecursus aan.

Individuele begeleiding

Elke persoon is uniek. Elk probleem is anders. De werkwijze verschilt dus telkens. We gaan niet meteen op zoek naar oplossingen, maar stellen eerst enkele belangrijke vragen. Zo creëren we een totaalbeeld en bouwen we een vertrouwensrelatie op. Samen proberen we dan de emoties, de gedachten en het gedrag duidelijker in beeld te krijgen. Het uiteindelijke doel: een zo goed mogelijk emotioneel evenwicht, met minder of beter behandelbare mentale problemen.
image
image

Onze stabilisatiecursus

De stabilisatiecursus van Multimed wil je meer begrip en controle doen krijgen over je denken, voelen en handelen en een meer passende levensinvulling doen krijgen. Mensen met een complexe PTSS hebben door hun klachten vaak kansen in het leven gemist.

Wij helpen jou opnieuw te leren leven, te leren wat zelfrespect en zelfwaarde is. De levenskwalitiet en welbeleven te verhogen. Wij helpen je door dit moeilijk proces? Heb je hulp nodig en verlang je naar een waardevol leven?

Multidisciplinair samenwerken

Een verwerking van een trauma kan je niet alleen, dit kan je niet overstijgen door enkel en alleen door erover te praten. Verwerken doe je letterlijk door te werken met verschillende aspecten. Alle onderdelen van je lichaam doen mee. Verwerken en genezen doe je vanuit het multidisciplinaire. Je lichaam terug in balans krijgen vanuit de bewustwording van je lichaam en je geest. Verwerken door beweging, door je lichaam opnieuw soepel te krijgen omdat dit meestal gepaard gaat met verkramping en vermoeidheid. De rust vinden in je hoofd door te begrijpen, te relaxeren, alles onder controle te krijgen. Daarom werken we binnen Multimed samen om te helpen verwerken. Bespreek met je persoonlijke begeleider waar jij behoefte aan hebt en hoe we je daarbij kunnen ondersteunen.

image